新款比亚迪汉再度进化 售价21.58-32.98万元

新款比亚迪汉再度进化 售价21.58-32.98万元

4月10日,比亚迪“汉为不雅止”月球超等发布会正式进行 ,比亚迪汉来到月球基地 ,正式揭开周全进阶的汉家族产物真容 。新车推出4种车型共9款配置,包罗混淆动力的DM版以及纯电动的EV版,售价21.58-32.98万元 。

同时 ,比亚迪还为用户预备了2年夜无忧购车政策 、1年夜无忧用车保障 、5年夜专属高朋办事、5年夜智联在线办事等多重购车礼遇。

别的,比亚迪汉家族更带来了4幅NFT数字典藏画作,此中3幅画作限上市发布会抖音直播间前999名预约互动用户领取 ,末了一幅则专属于前2022名预定汉EV千山翠限量版的用户。该系列NFT画作基于比亚迪汉月球基田主题,并联合最新汉产物矩阵创作而来 。

汉家族由比亚迪全世界设计总监沃尔夫冈•艾格领衔倾力打造,延续了“龙颜美学”设计 ,在前脸、尾灯及整车设计上均做了深切的细节砥砺,总体更具时尚以及运动气味。

四款车型均延续了比亚迪“Dragon Face”家族式设计语言,前脸接纳钢琴黑运动套件 ,打造出更强的运动感以及体量感。此中汉DM-i以及汉DM-p的前脸更进一步插手了跑车化的设计,两片直立起来的龙鳍 、前格栅怪异的钻石般龙鳞亮面、标记性的年夜嘴设计,让整车在机能获得晋升之余更显优雅 。而尾灯换用全新的贯串式中国末端灯设计 ,也将中式文化的精髓阐扬患上极尽描摹。

汉EV千山翠限量版的定名取自程俱《三峰草堂 》中的“雨洗千山翠欲浮 ,稻畦松涧已经争流”。还搭配了一系列专属外不雅内饰运动套件,包孕碳玄色轮毂、熏黑先后年夜灯 、高机能石绿四活塞定钳(前)、绿色的碳纤维质料等,表里相呼应使患上整车更具型格 。配置上 ,汉EV千山翠限量版还配备了智能喷鼻氛功效,提供三种喷鼻型可选,别离是茶卡(矿喷鼻)、天山(木喷鼻) 、长安(花喷鼻)。

动力部门 ,汉EV创世版四驱车型的体系最年夜功率380kW,扭矩700N•m,零百加快只需3.9s。续航体现上 ,85.4kWh的刀片电池在宽温域高效热泵空调、电池直冷直热技能的加持下,单机电版的CLTC续航高达715km 。充电速度上,汉EV创世版更具有充电10分钟续航最长增长150km、30分钟完成从30%~80%充电的超强快充能力。

汉DM-i搭载了热效率高达40.12%的骁云-插混专用涡轮增压1.5Ti高效策动机 、EHS电混体系、DM-i超等混动专用功率型刀片电池等 ,NEDC百千米亏电油耗低至4.2L,综合续航里程最高可达1300km,零百加快只需7.9s。与此同时 ,汉DM-i顶配车型具备242km超长纯电续航和80kW安全升压快充 。

而汉DM-p在机能上更是刷新了比亚迪的新高度 ,在策动机以外搭载了综合最年夜功率360kW,最年夜扭矩675N•m的先后双机电,零百加快3.7s ,而且其NEDC百千米亏电油耗仅需5.2L、NEDC纯电续航高达202km,堪称机能与效能兼备 。

【读音】:

4yuè 10rì ,bǐ yà dí “hàn wéi bú yǎ zhǐ ”yuè qiú chāo děng fā bù huì zhèng shì jìn háng ,bǐ yà dí hàn lái dào yuè qiú jī dì ,zhèng shì jiē kāi zhōu quán jìn jiē de hàn jiā zú chǎn wù zhēn róng 。xīn chē tuī chū 4zhǒng chē xíng gòng 9kuǎn pèi zhì ,bāo luó hún xiáo dòng lì de DMbǎn yǐ jí chún diàn dòng de EVbǎn ,shòu jià 21.58-32.98wàn yuán 。

tóng shí ,bǐ yà dí hái wéi yòng hù yù bèi le 2nián yè wú yōu gòu chē zhèng cè 、1nián yè wú yōu yòng chē bǎo zhàng 、5nián yè zhuān shǔ gāo péng bàn shì 、5nián yè zhì lián zài xiàn bàn shì děng duō zhòng gòu chē lǐ yù 。

bié de ,bǐ yà dí hàn jiā zú gèng dài lái le 4fú NFTshù zì diǎn cáng huà zuò ,cǐ zhōng 3fú huà zuò xiàn shàng shì fā bù huì dǒu yīn zhí bō jiān qián 999míng yù yuē hù dòng yòng hù lǐng qǔ ,mò le yī fú zé zhuān shǔ yú qián 2022míng yù dìng hàn EVqiān shān cuì xiàn liàng bǎn de yòng hù 。gāi xì liè NFThuà zuò jī yú bǐ yà dí hàn yuè qiú jī tián zhǔ tí ,bìng lián hé zuì xīn hàn chǎn wù jǔ zhèn chuàng zuò ér lái 。

hàn jiā zú yóu bǐ yà dí quán shì jiè shè jì zǒng jiān wò ěr fū gāng •ài gé lǐng xián qīng lì dǎ zào ,yán xù le “lóng yán měi xué ”shè jì ,zài qián liǎn 、wěi dēng jí zhěng chē shè jì shàng jun1 zuò le shēn qiē de xì jiē dǐ lì ,zǒng tǐ gèng jù shí shàng yǐ jí yùn dòng qì wèi 。

sì kuǎn chē xíng jun1 yán xù le bǐ yà dí “Dragon Face”jiā zú shì shè jì yǔ yán ,qián liǎn jiē nà gāng qín hēi yùn dòng tào jiàn ,dǎ zào chū gèng qiáng de yùn dòng gǎn yǐ jí tǐ liàng gǎn 。cǐ zhōng hàn DM-iyǐ jí hàn DM-pde qián liǎn gèng jìn yī bù chā shǒu le pǎo chē huà de shè jì ,liǎng piàn zhí lì qǐ lái de lóng qí 、qián gé shān guài yì de zuàn shí bān lóng lín liàng miàn 、biāo jì xìng de nián yè zuǐ shè jì ,ràng zhěng chē zài jī néng huò dé jìn shēng zhī yú gèng xiǎn yōu yǎ 。ér wěi dēng huàn yòng quán xīn de guàn chuàn shì zhōng guó mò duān dēng shè jì ,yě jiāng zhōng shì wén huà de jīng suǐ chǎn yáng huàn shàng jí jìn miáo mó 。

hàn EVqiān shān cuì xiàn liàng bǎn de dìng míng qǔ zì chéng jù 《sān fēng cǎo táng 》zhōng de “yǔ xǐ qiān shān cuì yù fú ,dào qí sōng jiàn yǐ jīng zhēng liú ”。hái dā pèi le yī xì liè zhuān shǔ wài bú yǎ nèi shì yùn dòng tào jiàn ,bāo yùn tàn xuán sè lún gū 、xūn hēi xiān hòu nián yè dēng 、gāo jī néng shí lǜ sì huó sāi dìng qián (qián )、lǜ sè de tàn xiān wéi zhì liào děng ,biǎo lǐ xiàng hū yīng shǐ huàn shàng zhěng chē gèng jù xíng gé 。pèi zhì shàng ,hàn EVqiān shān cuì xiàn liàng bǎn hái pèi bèi le zhì néng pēn bí fēn gōng xiào ,tí gòng sān zhǒng pēn bí xíng kě xuǎn ,bié lí shì chá kǎ (kuàng pēn bí )、tiān shān (mù pēn bí )、zhǎng ān (huā pēn bí )。

dòng lì bù mén ,hàn EVchuàng shì bǎn sì qū chē xíng de tǐ xì zuì nián yè gōng lǜ 380kW,niǔ jǔ 700N•m,líng bǎi jiā kuài zhī xū 3.9s。xù háng tǐ xiàn shàng ,85.4kWhde dāo piàn diàn chí zài kuān wēn yù gāo xiào rè bèng kōng diào 、diàn chí zhí lěng zhí rè jì néng de jiā chí xià ,dān jī diàn bǎn de CLTCxù háng gāo dá 715km。chōng diàn sù dù shàng ,hàn EVchuàng shì bǎn gèng jù yǒu chōng diàn 10fèn zhōng xù háng zuì zhǎng zēng zhǎng 150km、30fèn zhōng wán chéng cóng 30%~80%chōng diàn de chāo qiáng kuài chōng néng lì 。

hàn DM-idā zǎi le rè xiào lǜ gāo dá 40.12%de xiāo yún -chā hún zhuān yòng wō lún zēng yā 1.5Tigāo xiào cè dòng jī 、EHSdiàn hún tǐ xì 、DM-ichāo děng hún dòng zhuān yòng gōng lǜ xíng dāo piàn diàn chí děng ,NEDCbǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào dī zhì 4.2L,zōng hé xù háng lǐ chéng zuì gāo kě dá 1300km,líng bǎi jiā kuài zhī xū 7.9s。yǔ cǐ tóng shí ,hàn DM-idǐng pèi chē xíng jù bèi 242kmchāo zhǎng chún diàn xù háng hé 80kWān quán shēng yā kuài chōng 。

ér hàn DM-pzài jī néng shàng gèng shì shuā xīn le bǐ yà dí de xīn gāo dù ,zài cè dòng jī yǐ wài dā zǎi le zōng hé zuì nián yè gōng lǜ 360kW,zuì nián yè niǔ jǔ 675N•mde xiān hòu shuāng jī diàn ,líng bǎi jiā kuài 3.7s,ér qiě qí NEDCbǎi qiān mǐ kuī diàn yóu hào jǐn xū 5.2L、NEDCchún diàn xù háng gāo dá 202km,kān chēng jī néng yǔ xiào néng jiān bèi 。

亚搏手机版app下载-平台入口

  • 分享


上一篇:福田欧曼EST-A 4*2快递牵引车 平地板+康明斯+采埃孚 恬静又省油 下一篇:标致4008依赖强劲机能,成为《区长的游戏》中最年夜赢家

发表评论